Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euplectus duponti Aubé, 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Według Cl. Besucheta (1974) jest to gatunek zachodnioeuropejski, na północ sięgający do Wysp Brytyjskich, a na wschód do RFN i Szwajcarii. W Polsce dotychczas w sposób pewny nie stwierdzony. Z uwagi na ogólne rozmieszczenie omawianego gatunku dane z Polski wymagają dokładnego zbadania, a prawdopodobnie odnoszą się do Euplectus decipiens Raffray lub Euplectus brunneus (Grimm.). Znajdowany w ściółce przy podstawie stojących drzew i starych pieńków.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1904, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1907); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty koło Częstochowy (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Kolbe W. 1907); Beskid Zachodni: Cieszyn (Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949); «Pomorze» (Schilsky 1888, Reitter 1909); «Prusy Wschodnie» (Schilsky 1909); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Reitter 1909, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Stanowiska wątpliwe