Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhyzobius litura (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek ciepłolubny, zasiedlający głównie Podobszar Śródziemnomorski, przez Europę środkową docierający na północ do południowych części Szkocji i Szwecji. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk, przeważnie na niżu. Dane sprzed przeszło stu lat o występowaniu omawianego gatunku na Babiej Górze wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Częściowe zredukowanie skrzydeł tłumaczy bardzo lokalne występowanie tego gatunku (Bielawski 1959). Jest spotykany na ogół rzadko i sporadycznie w ciepłych środowiskach chronionych od wiatrów, zwykle na ziemi wśród traw i roślin zielnych — na zboczach kserotermicznych w sadach i ogrodach, na nasłonecznionych pobrzeżach lasu, miedzach śródpolnych oraz na brzegach rowów. Imagines zimują w ściółce i na ziemi wśród zeschłych roślin. Kopulacja następuje w maju. Rozwój larwalny trwa około miesiąca, w tym okresie larwa odżywia się mszycami. Przepoczwarczenie obserwowano w pierwszej połowie lipca, a młode pokolenie ukazuje się po 10-12 dniach; niekiedy cały cykl rozwojowy może się przedłużyć do połowy sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Helm 1880, Lüllwitz 1916, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Pomorskie: Szczecin, Goleniów (Bielawski 1955); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Schumann 1907, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Bielawski 1955, Pruszyński i Lipa 1971); Nizina Mazowiecka (Bielawski 1955, Bielawski 1959, Bielawski 1962, Czechowska i Bielawski 1981); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1898, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Bielawski 1955); Górny Śląsk: Obora koło Raciborza (Kelch 1846), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Łomnicki M.A. 1886), Jaskrów koło Częstochowy (Lgocki 1908); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Beskid Zachodni: Babia Góra (Rottenberg 1868, Nowicki M. 1873); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Kulwieć 1907, Horion 1961); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Weigel 1806, Kraatz 1876, Gerhardt 1891c, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «gubernia piotrkowska* (Jakobson 1915)