Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bryaxis clavicornis (Panzer, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozmieszczony od północnej i wschodniej części Francji przez środkową Europę do okolic Moskwy oraz od Danii i południowej Szwecji do północnej części Alp. Z Polski notowany tylko z trzech krain południowych. Zasiedla głównie wilgotne lasy liściaste i zabagnione łąki, znajdowany wśród mchów, pod opadłym listowiem i napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.