Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bryaxis glabricollis (Reichenbach, 1816)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozmieszczony od północnych Wioch, Jugosławii i Rumunii do południowych części środkowej Europy, wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. Z Polski notowany z nielicznych stanowisk tylko w południowych krainach. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne dane o występowaniu w Prusach (Schilsky 1909) i w Prusach Wschodnich (Seidlitz 1889, Jakobson 1910) zdają się być niewiarygodne. Znajdowany w lasach bukowych pod opadłym listowiem i wśród mchów na starych pniach jaworów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Polentz 1932, Horion 1949); Górny Śląsk (Kelch 1846, Gerhardt 1910, Polentz 1937, Polentz 1939b, Polentz 1940, Horion 1949); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Skały Panieńskie (Kotula 1873); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Polentz 1940); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Kotula 1873, Gerhardt 1910, Polentz 1940); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Pieniny: Szczawnica (Osterloff 1889); Tatry (Osterloff 1889); Polska (Jakobson 1910, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949, Besuchet 1974); «Śląsk» (Reitter 1882, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Kotula 1872, Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)