Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omalium rivulare (Paykull, 1789)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w całej Europie, notowany również z Kaukazu, Ameryki Północnej i Kalifornii. W Polsce jeden z najpospolitszych kusaków. Występuje zarówno na terenach nizinnych jak i górskich, sięgając ponad górną granicę lasu. Znajdowany w ciągu całego roku pod wszelkiego rodzaju rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i zwierzęcymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931), rezerwat Wierzchlas koło Torunia (Błażejewski 1956); Pojezierze Mazurskie: Ostróda, Dąbrówka koło Ostródy (Lentz 1879), Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966, Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1936, Wagner H. 1941, Błażejewska 1960, Wiśniewski 1967); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Gotzman i Szujecki 1968, Szujecki 1968), Skierniewice (Szwejda 1974); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1879, Gerhardt 1888c, Scholz R. 1925c, Goos M. 1973); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Lgocki 1908, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Haber 1957, Nabagło 1974); Wyżyna Małopolska: Pabianice (Eichler W. 1929), Rogów koło Koluszek (Szujecki A.*); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Pax i Maschke 1935); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Joseph 1868, Joseph 1869, Letzner 1871, Letzner 1886, Pax 1936, Pax 1937); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1886), Babia Góra (Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Pieniny: Ociemne (Mroczkowski 1978); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873), jaskinie Dziura i Dziura Wyżnia (Kowalski K. 1955); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1966); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Sudety» (Kowalski K. 1955); «Gubernia Piotrkowska» (Jacentkovskij 1912)