Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthobium fusculum (Erichson, 1839)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek zamieszkujący obszary nizinne i niższe położenia górskie w środkowej Europie, Francji, Szwajcarii, Danii i południowej Fennoskandii. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Występuje na glebach piaszczystych w lasach sosnowych, na pobrzeżach rzek i strumieni, w ściółce i gnijących grzybach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Horion 1963); Pojezierze Pomorskie: Bielsko Pomorskie (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Pisz (Horion 1963); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Nowotny i Polentz 1933, Horion 1963); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Horion 1963); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1938, Horion 1963); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków Skały Panieńskie (Walles 1936); Roztocze: Nart woj. Zamość (Tenenbaum 1913); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Bach 1860, Seidlitz 1874, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)