Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Arpedium quadrum (Gravenhorst, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony od skrajnych prowincji północnych Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do północno-wschodniej Francji, północnych części Włoch i Półwyspu Bałkańskiego, notowany nadto z zachodniej Syberii i Ameryki Północnej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, jednak dotychczas nie znany z wielu krain. Spotykany najczęściej na pobrzeżach wód pod kamieniami, płatami mchu, opadłym listowiem, napływkami, w próchnie wierzb dziuplastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówka woj. Olsztyn (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Tenenbaum 1923, Szujecki 1968), Brok nad Bugiem (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1910, Schwarz i Letzner 1874, Kolbe W. 1921b, Polentz 1943); Wzgórza Trzebnickie: Topolno (Gerhardt 1898); Górny Śląsk: Racibórz i okolice (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1911); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Pax 1937); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1927), Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry (Kiesenwetter 1870, Reitter 1870b, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1929); Polska (Horion 1963); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Zebe G. 1852, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Horion 1951)