Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lesteva pubescens Mannerheim, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony w północnej, środkowej i południowej Europie. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Występuje głównie na pagórkowatych i górzystych obszarach, na pobrzeżach zimnych, bystrych potoków i strumieni — pod kamieniami, wśród żwiru, piasku i mchów, pod opadłymi liśćmi i napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Dommer 1850, Lentz 1857, Horion 1963); Pojezierze Pomorskie: Stara Kiszewa woj. Gdańsk (Eichelbaum 1915); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Jakobson 1908); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1894, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1907, Tomaszewski 1932); Sudety Wschodnie (Schwarz E. 1870, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Tomaszewski 1932, Polentz 1933); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady: Bereżki woj. Krosno (Majewski T. 1973b); Tatry (Reitter 1870b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Bach 1860); «Śląsk» (Gerhardt 1894b, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kolbe W. 1915); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Sudety» (Pax 1921, Horion 1963)