Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthophagus (Anthophagus) fallax Märkel et Kiesenwetter, 1848
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek znany dotychczas tylko ze szwajcarskiej, niemieckiej i austriackiej części Alp, począwszy od strefy subalpejskiej aż do najwyższych szczytów. W Polsce wykazany ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na podstawie czterech osobników imagines złowionych w chodnikach kambiofagów pod korą jodły pospolitej — Abies alba Mill. W Alpach spotykany na pobrzeżach lasu, łąkach, murawach oraz kwitnących różanecznikach — Rhododendron L., wierzbach — Salix L. i olszach — Alnus Mill. Z uwagi na dużą rozbieżność danych o wymaganiach życiowych, do czasu potwierdzenia jego występowania u nas, tymczasowo nie zalicza się omawianego gatunku do fauny krajowej.
[tom 6]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do całego obszaru Alp. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne, wzmianki o występowaniu w Karkonoszach zdają się być niewiarygodne. Występuje głównie w górnej strefie lasów reglowych, wkraczając aż do piętra kosodrzewiny i hal.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Rutkiewicz 1996); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Luze 1902, Bernhauer i Schubert 1910, Horion 1935)