Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carpelimus (Trogophloeus) foveolatus (Sahlberg, 1832)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony od południowych części Anglii i Fennoskandii przez pozostały kontynent europejski aż do północnej Afryki, notowany także z Kaukazu i Syrii. W Polsce wykazany zaledwie z kilku stanowisk. Występuje na pobrzeżach morskich, w dolinach rzecznych, na słonawiskach, przeważnie na glebie piaszczysto-ilastej, pod gnijącymi resztkami roślinnymi i napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932, Horion 1963); Pojezierze Mazurskie: Szeroki Bór w Puszczy Piskiej (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1943); Górny Śląsk: Racibórz (Polentz 1939b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886), okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Bach 1860); «Śląsk» (Horion 1963); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)