Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxytelus (Styloxys) opacus Kraatz, 1858
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek obejmujący swym zasięgiem głównie południowo-wschodnią Europę, notowany nadto poza Polską z Siedmiogrodu, Węgier, Austrii i Słowacji. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce jakoby znaleziony w okolicy Częstochowy przed około 70 laty i od tego czasu u nas powtórnie nie stwierdzony, dlatego też występowanie jego na naszym obszarze wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Znajdowany pod opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.