Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxytelus (Anotylus) nitidulus Gravenhorst, 1802
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Pospolity, szeroko rozpowszechniony gatunek w całej Palearktyce, notowany również ze wschodnich Indii, Archipelagu Malajskiego i Ameryki Północnej, w Europie od krajów śródziemnomorskich aż po skrajne prowincje północne Fennoskandii. Zasiedla zarówno obszary nizinne jak i górskie, docierając do strefy alpejskiej. Żyje na glebach wilgotnych, na bagnistych łąkach, pobrzeżach wód pod gnijącymi szczątkami roślinnymi, w grzybach, pod ekskrementami i padliną.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937); Pojezierze Pomorskie: Chojnice (Siebold 1847, Lentz 1857), Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966, Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Myrdzik 1933, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Obarski 1962, Szujecki 1968), koło Ostrowi Mazowieckiej (Szujecki 1971); Podlasie: Białystok (Roubal 1910b); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1888c, Schwarz i Letzner 1874, Frenzel 1936, Goos M. 1973); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Schubert 1934, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Łomnicki M.A. 1866), okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Roztocze (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Pax i Willmann 1937); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967), Cieszyn (Letzner 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b, Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1966); «Prusy» (Lentz 1879); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)