Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scymnus redtenbacheri Mulsant, 1846
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozmieszczony w Europie od Francji, północnych Włoch i Półwyspu Bałkańskiego aż do skrajnych obszarów północnych, notowany ponadto z Islandii, Grenlandii, Kaukazu, Azji Mniejszej i Algierii. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, docierając do strefy subalpejskiej. Występuje lokalnie w zbiorowiskach roślin zielnych na terenach bagnistych i torfowiskowych, mokradłach śródleśnych, nieużytkach, wilgotnych łąkach i pobrzeżach wód oraz w lasach łęgowych. W Bieszczadach znajdowano go na połoninach, na ziemi wśród szczątków roślin przy podstawie kęp goryczek (B. Burakowski*). Zimuje w ściółce, na ziemi między zeschłymi trawami, roślinami zielnymi i bylinami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Ełk, Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922), Linie woj. Toruń (Skwarra 1929); Nizina Mazowiecka (Bielawski 1961, Bielawski 1962, Czechowska i Bielawski 1981); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1898, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Polentz 1938, Polentz 1942); Górny Śląsk: Zawadzkie (Polentz 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Stebnicka 1972); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Wanka 1915, Stebnicka 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c); Bieszczady (Bielawski 1962, Bielawski 1971); Pieniny (Bielawski 1962, Bielawski 1978); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Bielawski 1959); «Prusy» (Schilsky 1888); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Vorbringer 1905); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Horion 1961); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c)