Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Dicarenus) arenarius (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek na ogół słonawiskowy, rozprzestrzeniony od Morza Białego wzdłuż wybrzeży Bałtyku, Morza Północnego, Oceanu Atlantyckiego aż do basenu Morza Śródziemnego i Kaspijskiego, wykazywany również z nielicznych słonawisk śródlądowych. W Polsce notowany tylko z czterech krain, przy tym o występowaniu na Śląsku Górnym i Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej wątpi A. Horion (1963, 1965), wobec czego zasiedlenie tych obszarów przez omawiany gatunek winno być potwierdzone na podstawie dalszych badań. Występuje głównie na miejscach piaszczystych na Nizinie Mazowieckiej na pobrzeżach rzek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: