Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Astycops) talpa (Gyllenhal, 1810)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Borealno-górski gatunek europejski, docierający do Półwyspu Kolskiego i skrajnych prowincji północnych Fennoskandii, w środkowej Europie o ograniczonym zasięgu przeważnie do gór i podgórzy. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk. Występuje nad brzegami rzek i jezior na miejscach piaszczystych, gołych lub skąpo porosłych niską roślinnością.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: jezioro Jamno koło Koszalina (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916), Gdańsk, Pruszcz Gdański (Horion 1963); Pojezierze Pomorskie: nad jeziorem Otomińskim (Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879), Szczecin (Horion 1963), Przylep koło Szczecina (Honczarenko 1970); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Kolbe W. 1921); «Pomorze» (Bethe 1865b, Horion 1951); «Prusy» (Zebe G. 1852, Kraatz 1858, Bach 1860, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1938, Horion 1951); «Śląsk» — bez miejscowości (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1938, Horion 1951)