Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Thinobius (Thiphonilus) linearis Kraatz, 1858
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, środkowej i południowej Europie. W Polsce wykazany zaledwie z czterech stanowisk w południowej części kraju, od przeszło 40 lat u nas nie poławiany. Zasiedla pobrzeża wód płynących, gdzie znajdowany przeważnie na wilgotnych miejscach pod kamieniami i napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Kaczawa koło Legnicy (Gerhardt 1893b, Gerhardt 1893d, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Walles 1936); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Walles 1936); «Śląsk» (Reitter 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Horion 1963)