Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Stenus) lustrator Erichson, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i północnej Europie, w Skandynawii sięgający do koła podbiegunowego, na wschód docierający do zachodniej Syberii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Wątpliwości K. Letznera (1886) o występowaniu omawianego gatunku koło Legnicy i w ogóle na Śląsku nie mają uzasadnienia, gdyż znajdowano go niejednokrotnie na Śląsku Dolnym. Uważany przez niektórych badaczy za gatunek torfowiskowy, zasiedlający zarówno obszary niżowe jak i podgórza. Znajdowany w ściółce, pod opadłym listowiem i wśród mchów na bagnistych łąkach, mokradłach leśnych, w olszynach i borach bagiennych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1906, Gerhardt 1910), Puszczykowo koło Poznania (Szujecki A.*); Nizina Mazowiecka: Ostrów Mazowiecka (Szujecki 1960, Szujecki 1971), Warszawa-Młociny (Szujecki A.*); Puszcza Białowieska (Kinelski i Szujecki 1959); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1893e, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1898, Gerhardt 1902, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kolbe W. 1928, Polentz 1936e, Polentz 1937, Polentz 1939b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: nadl. Łobodno koło Częstochowy (Kinelski i Szujecki 1959); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Szujecki A.*); Sudety Zachodnie: Wleń (Letzner 1888g, Gerhardt 1887, Gerhardt 1893e, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1961, Szujecki 1966, Horion 1963); «Prusy» (Lentz 1857); «Śląsk» (Gerhardt 1891e, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)