Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Hemistenus) pubescens Stephens, 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej Europie, dociera do Wysp Brytyjskich, Francji, północnych Włoch i Bośni, nadto notowany z Syberii i pojedynczych stanowisk w południowej Szwecji i Finlandii. W Polsce, prócz wysokich gór, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie znany jednak jeszcze z wielu krain. Znajdowany na terenach bagiennych, na pobrzeżach bajorek i stawów w ściółce, wśród wilgotnych mchów i niskiej roślinności. Gatunek przystosowany do życia nadwodnego, posiada zdolność biegania po powierzchni wody.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916, Horion 1963); Pojezierze Mazurskie: Siniec koło Kętrzyna (Lentz 1866, Lentz 1879), Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Szujecki 1958), Warszawa-Bielany (Szujecki 1968); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1932); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Dębniki (Rybiński 1903); Roztocze: Górecko woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1917b, Wanka 1927), Strumień (Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1966); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912)