Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Parastenus) subaeneus Erichson, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozsiedlony w południowej i zachodniej Europie oraz w zachodniej części środkowej Europy. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Według A. Szujeckiego (1960, 1961) u nas nie występuje, ale niedawno ogólnikowo wykazany ze Śląska (Puthz 1971), co wymaga jednak potwierdzenia udokumentowanymi danymi. Wymagania ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: