Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dianous coerulescens (Gyllenhal, 1810)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i północnej Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do Francji, Włoch i północnych Bałkanów. W Polsce na terenach nizinnych spotykany rzadko i lokalnie, w górach częściej. Występuje przeważnie nad szybko płynącymi wodami. Znajdowany wśród mchów porastających pobrzeża potoków i strumieni oraz na drewnianych budowlach nadwodnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1879, Węgrzecki 1932); Pojezierze Mazurskie: Górowo Iławeckie (Lentz 1886, Horion 1963); Nizina Mazowiecka: Orło woj. Ostrołęka (Kinelski i Szujecki 1959); Dolny Śląsk: Legnica, Wrocław, Zgorzelec (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1907, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Pax i Willmann 1937); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: Turnica koło Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1961); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1857, Puthz 1971); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)