Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Paederus (Paederus) brevipennis Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony od Francji, Belgii i Holandii przez środkową Europę aż do północnych Włoch, Siedmiogrodu i północnych Bałkanów. W Polsce stosunkowo rzadko znajdowany. Znany głównie z podgórzy i niższych stanowisk górskich oraz izolowanych stanowisk na niżu. Omyłkowo wykazany z Paczkowa, Krężla i Chwalęcina koło Brzegu (Łęgosz-Owsianna 1963). Najczęściej znajdowany na południowych zboczach pagórków, skrajach lasu i zarośli — na trawach, w ściółce, wśród mchów i pod kamieniami, rzadziej występuje na miejscach wilgotnych nad potokami i stawami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Łęgosz-Owsianna 1963, Horion 1965); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1901, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b, Polentz 1942, Horion 1965, Szujecki 1965b); Wzgórza Trzebnickie: Topolice woj. Wrocław (Gerhardt 1898), Oborniki Śląskie (Szujecki 1965b); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Kinel i Noskiewicz 1924, Łęgosz-Owsianna 1963, Horion 1965); Wyżyna Małopolska: koło Piotrkowa Trybunalskiego (Szujecki 1965b), okolice Pińczowa (Szujecki A.*); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Kłaj koło Bochni (Łęgosz-Owsianna 1963); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Łęgosz-Owsianna 1963); Sudety Wschodnie: Polanica Zdrój (Łęgosz-Owsianna 1963); Beskid Zachodni: Skomielna Czarna woj. Kraków (Łęgosz-Owsianna 1963); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Łęgosz-Owsianna 1963, Horion 1965); Bieszczady: Cisna woj. Krosno (Szujecki 1965); Pieniny: Szczawnica (Łęgosz-Owsianna 1963), Ociemne (Mroczkowski 1978); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909, Jacentkovskij 1910)