Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek palearktyczny, występujący w całej Europie prócz skraj­nych obszarów północnych. W Polsce, chociaż z niektórych krain jeszcze nie wykazywany, występuje na całym obszarze prócz wyższych gór. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Występuje w lasach, parkach i ogrodach na krzewach i drzewach liściastych oraz iglastych. Jest często spotykany na nasłonecznionych pniach, na różnych roślinach, wchodzących w skład podszytu i runa, rosnących na obrzeżach lasu. Żeruje na mszycach i czerwcach. Zimujące imagines znajdowano przeważnie w ściółce.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Brischke 1891, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Dreyfeldt 1933); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1907, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Myrdzik 1933, Riabinin 1961); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Bielawski 1961), Warszawa (Czechowska i Bielawski 1981); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1855g); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Schubert 1934, Stebnicka 1972); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Haber 1957, Stebnicka 1972); Wyżyna Małopolska: Kłomnice woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska: okolice Lublina (Riabinin 1961); Roztocze: Podlesie i Ułów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Czarnek (Letzner 1853f), Karkonosze (Letzner 1870); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kiss i Olesz 1907, Stefek 1939, Niemczyk 1967, Pawłowski J. 1967, Stebnicka 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923); Bieszczady (Bielawski 1971); Pieniny (Bielawski 1978); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Bielawski 1959); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Gałecka 1981); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)