Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rugilus angustatus (Fourcroy, 1785)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i środkowej Europie, notowany nadto z Wysp Brytyjskich, Szwecji i Finlandii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk, przy tym większość danych pochodzi z ubiegłego wieku i wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Omyłkowo notowany z Mazur (Szujecki 1965b). Występuje na wilgotnych, mulistych miejscach na pobrzeżach wód, na wilgotnych polach i łąkach; poławiany najczęściej pod różnego rodzaju gnijącymi szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Orłowo koło Gdyni (Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Arnold 1936, Horion 1965, Szujecki 1965b); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany, Świder koło Otwocka (Szujecki 1965, Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965); «Prusy» (Horion 1951, Horion 1965); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Szujecki 1965b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)