Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rugilus subtilis (Erichson, 1840)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek znany głównie ze środkowej Europy, notowany również z nielicznych stanowisk w północno-wschodniej Hiszpanii, północnych Włoszech, Siedmiogrodzie i europejskiej części ZSRR. W Polsce rzadko spotykany, znany z nielicznych miejscowości, przy tym większość danych oparta jest na znaleziskach w ubiegłym stuleciu i dlatego wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Znajdowany pod gnijącymi szczątkami roślinnymi zarówno na wilgotnych glebach łąkowych i leśnych, nad brzegami wód, rowów i mokradeł, jak również w suchszych środowiskach na terenach otwartych, w dołach po wybranej glinie lub kamieniu wapiennym.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Szujecki 1965b); Pojezierze Pomorskie: Przylep koło Szczecina (Honczarenko 1970); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1879, Gerhardt 1910, Schwarz i Letzner 1874, Fein i Haase 1881, Polentz 1942); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873, Szujecki 1965b); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: Przemyśl (Walles 1936); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Szujecki 1965b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)