Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Medon ripicola (Kraatz, 1854)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji aż do południowej Europy i zachodniej części północnej Afryki. W Polsce rzadko znajdowany, notowany z nielicznych stanowisk w południowej części kraju. Występuje pod różnego rodzaju rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, głównie w dolinach rzecznych pod napływkami, również wśród niskiej roślinności na pobrzeżach jezior i bajorek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Nysa (Gerhardt 1907, Gerhardt 1910), Legnica (Kolbe W. 1911); Górny Śląsk: Sławięcice (Kolbe W. 1927), Racibórz (Polentz 1939b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Kolbe W. 1911); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Wanka 1915, Walles 1936); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965, Szujecki 1965b); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1965); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)