Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scopaeus (Euscopaeus) minutus Erichson, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, południowej i środkowej Europie, notowany również z południowych części Szwecji i Finlandii. Występowanie w Polsce niedostatecznie poznane, gdyż mylony z innymi gatunkami. Dane z ubiegłego stulecia wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Żyje na gliniasto-piaszczystych zboczach, skarpach, urwiskach skąpo porośniętych roślinnością, nadto spotykany w dołach po wybranej glinie i w kamieniołomach wapienia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Kaczynos koło Malborka (Lentz 1876, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1886); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Szujecki 1965, Szujecki 1965b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910, Goos M. 1973); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1938, Szujecki 1965, Szujecki 1965b); Wyżyna Małopolska: okolice Pińczowa (Szujecki 1965, Szujecki 1965b); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Lipowa koło Żywca (Wachtl 1870), Cieszyn (Letzner 1886, Gerhardt 1910, Łomnicki M.A. 1913); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Walles 1936, Szujecki 1965, Szujecki 1965b); Pieniny: w napływkach Dunajca (Tenenbaum 1931), Krościenko nad Dunajcem (Szujecki 1965b); «Prusy Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Tenenbaum 1923, Kolbe W. 1927, Horion 1951); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)