Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scopaeus (Heteroscopaeus) gracilis (Sperk, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozsiedlony od Wysp Kanaryjskich i północno-zachodniej Afryki przez zachodnią, południową i środkową Europę aż do zachodniej i środkowej Azji. W Polsce wykazany zaledwie z kilku stanowisk. Znajdowany przeważnie na piaszczystych i żwirowatych pobrzeżach potoków, rzek i jezior górskich i podgórskich, ale notowany również z terenów nizinnych, gdzie prawdopodobnie był zniesiony wodami popowodziowymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Kaczynos koło Malborka (Horion 1965); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1931, Szujecki 1965b); Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1910, Horion 1965); Beskid Zachodni (Wanka 1920, Tenenbaum 1931, Walles 1936, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c); Pieniny (Tenenbaum 1931); «Pomorze» (Szujecki 1965b); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty» (Szujecki 1965b)

Uwagi:
Pojezierze Pomorskie: Stanowiska wątpliwe