Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lobrathium (Platydomene) angusticolle (Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozsiedlony na obszarach górskich i podgórskich w środkowej, zachodniej i południowej Europie oraz w zachodniej części północnej Afryki. W Polsce notowany z nielicznych miejscowości. Występuje na pobrzeżach rzek i strumieni pod napływkami, rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, w szparach spękanej ziemi, wśród wilgotnego żwiru i otoczaków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Szujecki 1965b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Walles 1939, Horion 1965, Szujecki 1965b); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Wanka 1927, Walles 1936, Horion 1965); Beskid Wschodni: Przemyśl i okolice (Trella 1930b, Walles 1936); Pieniny: dolina Potoku Pienińskiego, Krościenko (Walles 1936); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Szujecki 1965b); «Sudety» (Szujecki 1965b); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)