Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Lobrathium (Platydomene) sodale sodale (Kraatz, 1857)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Omawiany podgatunek w Polsce rzadko obserwowany. Występuje na pobrzeżach potoków i rzek, znajdowany przeważnie pod kamieniami i napływkami. Ponieważ w dawnym piśmiennictwie nie wyróżniano dwu omawianych podgatunków, na pewno część danych dotyczących podgatunku nominatywnego należy odnieść do Lobrathium (Platydomene) sodale distinctiventre (Koch). Rozmieszczenie obu podgatunków wymaga dalszych badań.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Kaczawa koło Legnicy (Kolbe W. 1908), góry koło Świdnicy (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910, Horion 1965); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Walles 1936, Horion 1965, Szujecki 1965b); Beskid Zachodni (Letzner 1886, Walles 1936, Kolbe W. 1908, Gerhardt 1910, Wanka 1915, Horion 1965); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Horion 1965, Szujecki 1965b); Pieniny: Krościenko nad Dunajcem (Walles 1936); «Śląsk» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Hinke 1919, Horion 1951); «Galicja» (Jakobson 1909); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965, Szujecki 1965b); «Sudety» (Horion 1965, Szujecki 1965b)