Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lathrobium (Lathrobium) laevipenne Heer, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek znany głównie ze środkowej Europy, ponadto notowany z Holandii, Belgii, Francji, Szwecji i północnego Bałkanu. W Polsce rzadko obserwowany. Według A. Szujeckiego (1955) omyłkowo wykazany ze Szczawnicy (J. i W. Siemaszko 1932) na podstawie błędnego oznaczenia Lathrobium (Lathrobium) volgense Hochh. Występuje na pobrzeżach rzek, strumieni i kałuż, w olszynach i na moczarach. Żyje w szczelinach gleby i pod kamieniami, wśród wilgotnych mchów i gnijących szczątków roślinnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Helm 1882, Lentz 1886, Horion 1965), Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żary (Horion 1965); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Borów koło Oborników Śląskich (Polentz 1933); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Rybiński 1903, Szujecki 1965b); Sudety Zachodnie: Kudowa-Zdrój (Szujecki 1965); Sudety Wschodnie: Długopole-Zdrój koło Bystrzycy Kłodzkiej (Wilke O.A. 1892c); Beskid Zachodni (Wanka 1915, Walles 1936, Szujecki 1965, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Szujecki 1965, Szujecki 1965b); Bieszczady (Szujecki 1965, Szujecki 1965b); Pieniny (Szujecki 1965b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965); «Pomorze» (Horion 1951, Szujecki 1965, Szujecki 1965b); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Horion 1965); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Szujecki 1965, Szujecki 1965b)