Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lathrobium (Lathrobium) spadiceum Erichson, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozsiedlony w górach, i okolicach podgórskich środkowej Europy, wschodniej Francji oraz północnych części Włoch i Bałkanu. W Polsce wykazany jedynie z pojedynczych stanowisk w pięciu krainach południowych. Występuje na pobrzeżach rzek i strumieni. Rzadko spotykany z powodu skrytego, podziemnego sposobu życia. Gatunek bardzo charakterystyczny przez słabą pigmentację ciała i częściową redukcję oczu. Żyje w norach wydr — Lutra lutra (L.) i karczownika ziemnowodnego — Arvicola terrestris (L.). Znajdowany najczęściej pod kamieniami i napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: okolice Słubic (Heydenreich 1903, Horion 1965); Górny Śląsk: Oświęcim (Walles 1936, Szujecki 1965b); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Wanka 1917b, Wanka 1927, Walles 1936, Horion 1965); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1938, Walles 1936); Pieniny: Krościenko nad Dunajcem (Tenenbaum 1926, Walles 1936); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965, Szujecki 1965b)