Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xantholinus (Xantholinus) longiventris Heer, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek występujący głównie w północnej i środkowej Europie, na zachód sięgający do Francji, notowany również z Hiszpanii. W Polsce dość pospolity na terenach nizinnych i pagórkowatych, ale brak jeszcze danych z wielu krain. Występuje przeważnie na glebach wilgotnych pod rozkładającymi się szczątkami organicznymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1871, Lüllwitz 1916, Pawłowski J. 1966, Burzyński J. 1973); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Bethe 1865), Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Eichler W. 1929, Wagner H. 1941, Wiśniewski 1967, Burzyński J. 1971); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1901c, Gerhardt 1902e, Goos M. 1973); Górny Śląsk: Dąbrowa Górnicza (Stefek 1939); Sudety Zachodnie (Letzner 1871); Sudety Wschodnie (Letzner 1871); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Nizina Mazowiecka — okolice Warszawy (Kaczmarek W. 1963, Breymeyer 1966, Burzyński J. 1971), koło Ostrowi Mazowieckiej (Szujecki 1971), okolice Wyszkowa (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965, Szujecki 1966, Szujecki 1976); «Śląsk» (Letzner 1886, Gerhardt 1901b, Gerhardt 1901f, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)