Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Paragabrius fulvipes (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek palearktyczny, zamieszkujący prawie całą Europę (nie znany dotychczas z Norwegii oraz północnych części Szwecji i Finlandii), wykazywany nadto z Ameryki Północnej. W Polsce notowany od Bałtyku aż po Tatry, ale brak jeszcze udokumentowanych danych z kilku krain. Występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych. Znajdowany na obrzeżach potoków, rzek i jezior oraz na pobrzeżach morskich, zwłaszcza na glebach piaszczystych i gliniastych, niekiedy również na miejscach wilgotnych w dołach po wybranym piasku lub glinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Margonin (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966), Puszcza Augustowska (Szujecki A.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Uechtritz 1844, Letzner 1871, Letzner 1886, Riedel 1893, Szulczewski 1922, Eichler W. 1929, Myrdzik 1933, Arnold 1936, Wagner H. 1941, Błażejewska 1960, Burzyński J. 1973); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968, Szujecki 1971, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973, Majewski T. 1973); Podlasie: Mierzwice nad Bugiem (Szujecki A.*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b, Majewski T. 1973); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873), Bukowa koło Bełchatowa (Burzyński J. 1973); Wyżyna Lubelska: Puławy (Siemaszko i Siemaszko 1928, Siemaszko i Siemaszko 1932); Roztocze: Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Letzner 1886, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1966); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1847g, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Woj. krakowskie» (Juszczyk 1950)