Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) addendus Sharp in Crotch et Sharp, 1867
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w północnej części Palearktyki, wykazany prawie z całej Europy (prócz jej skrajnych części północnych i południowych). W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany. Występuje w ogrodach w pryzmach kompostowych, pod gnijącą roślinnością na polach, niekiedy również pod padliną oraz przy wyciekającym soku z drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin-Police (Horion 1965); Nizina Mazowiecka (Breymeyer 1966, Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890, Gerhardt 1890c, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1901, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910, Polentz 1935); Górny Śląsk: Murcki koło Bytomia (Kolbe W. 1927); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Szujecki 1969); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1899, Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1924, Kolbe W. 1927); Sudety Wschodnie: góry Kłodzkie (Gerhardt 1899); Beskid Zachodni (Kolbe W. 1908, Wanka 1915, Walles 1936, Horion 1965); Bieszczady (Szujecki A.*); Pieniny: Ociemne (Mroczkowski 1978); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Horion 1965); «Śląsk» (Gerhardt 1891e, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Horion 1965)