Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) caerulescens (Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do obszarów górzystych i podgórzy głównie w środkowej Europie, na południe sięgający do Pirenejów, północnych Włoch, Jugosławii, Siedmiogrodu i Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w południowej części kraju. Zamieszkuje pobrzeża rzek i potoków, gdzie spotykany przeważnie wśród żwiru, otoczaków i pod napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1886); Górny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Horion 1965); Sudety Zachodnie: Janowice Wielkie (Letzner 1886); Beskid Zachodni (Letzner 1886, Wanka 1915, Kolbe W. 1916b, Tenenbaum 1931, Walles 1936, Lazarko 1963, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska: Zakopane, Nowy Targ (Mazur E. 1922); Pieniny: Czorsztyn, Krościenko (Tenenbaum 1931); Tatry (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Horion 1965); «Śląsk» (Schilsky 1888, Hubenthal 1909, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1909)