Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) frigidus Märkel et Kiesenwetter, 1848
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do wyższych partii górskich w środkowej i południowej Europie. Występuje w górach począwszy mniej więcej od 1500 m n.p.m., przeważnie ponad górną granicą lasu, w strefie kosodrzewiny i hal. Dane o występowaniu w Polsce opierają się na bardzo dawnych wzmiankach i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne i wymagania środowiskowe, stanowisko w Skwierzynie nad Wartą (Arnold 1936) jest wątpliwe. O występowaniu w Beskidach i Sudetach wątpi A. Horion (1965), a według A. Szujeckiego* w Polsce nie występuje. Znajdowany pod kamieniami leżącymi na wilgotnych miejscach, zwłaszcza na pobrzeżach pól śnieżnych, pod gnijącym listowiem i igliwiem, ekskrementami, padliną i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna brzeg Warty (Arnold 1936); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1871c, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1906, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Lohse 1964)

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowisko wątpliwe