Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) mannerheimi Fauvel, 1869
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w zachodniej i środkowej Europie, nadto notowany z południowych prowincji Szwecji oraz z górskich rejonów w Hiszpanii, Włoszech, Bośni i Macedonii. W Polsce występuje prawdopodobnie wszędzie, ale brak udokumentowanych danych z wielu krain. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste. Spotykany w lasach wilgotnych wśród mchów, pod opadłym listowiem, w detrytusie, na pastwiskach pod ekskrementami i gnijącymi roślinami, a na pobrzeżach wód pod napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Pobierowo woj. Szczecin (Pawłowski J. 1966); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1886); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Błażejewska 1960); Nizina Mazowiecka (Breymeyer 1966, Szujecki 1968), okolice Wyszkowa (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska: Puławy (Siemaszko i Siemaszko 1928, Siemaszko i Siemaszko 1932); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Kolbe W. 1892, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: Zarzecze koło Jarosławia (Łomnicki M.A. 1886), okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady: połoniny Bieszczadów Zachodnich (Szujecki 1970); Pieniny: Czertezik (Siemaszko i Siemaszko 1932); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965); «Prusy» (Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Letzner 1847g, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)