Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) politus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Pospolity, szeroko rozpowszechniony gatunek palearktyczny; w Europie docierający do najdalszych krańców północnych, ponadto podawany z Ameryki Północnej, Tasmanii i Nowej Zelandii. W Polsce choć nie notowany jeszcze z kilku krain, a niektóre doniesienia pochodzą z ubiegłego stulecia, występuje pospolicie prawdopodobnie na całym obszarze. Poławiany pod różnego rodzaju rozkładającymi się materiałami organicznymi, uwłaszcza pod ekskrementami, w gnijących grzybach i na padlinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937); Pojezierze Pomorskie (Eichelbaum 1915, Zumpt 1931, Błażejewski 1956, Honczarenko 1962b, Honczarenko 1968, Honczarenko 1970, Honczarenko 1973); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Myrdzik 1933, Arnold 1936, Burzyński J. 1973); Nizina Mazowiecka (Bartoszyński 1936, Gotzman i Szujecki 1968, Szujecki 1968, Szujecki 1971, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1886); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Jabłoński 1969, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873), Rytwiany koło Staszowa (Varendorff 1917b); Wyżyna Lubelska: rezerwat Stawska Góra pod Chełmem Lubelskim (Honczarenko 1962), Osiny pod Puławami (Honczarenko 1964); Roztocze: Panasówka woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Stobiecki 1883, Letzner 1886, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Pieniny: Ociemne (Mroczkowski 1978); Tatry (Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1868, Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Letzner 1847g, Reitter 1870, Schwarz E. 1872c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)