Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) puella Nordmann, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w północnej i środkowej Europie, na południe sięgający do Pirenejów, północnych części Wioch i Bałkanów. Prawdopodobnie gatunek borealno-górski; w Fennoskandii dociera do skrajnych prowincji północnych, a w środkowej Europie występuje w północnym obszarze nad Bałtykiem i Morzem Północnym oraz głównie na terenach górzystych, gdzie dochodzi do regla górnego. W Polsce rzadka i sporadycznie spotykany w górach; dane z Sudetów oparte są na znaleziskach sprzed przeszło stu laty i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Horion 1965); Sudety Wschodnie: masyw Śnieżnika (Joseph 1868, Joseph 1869); Beskid Wschodni: Przemyśl i okolice (Trella 1930b, Trella 1938, Walles 1936, Horion 1965); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry (Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886, Walles 1936, Horion 1965); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Jakobson 1909, Horion 1951); «Galicja» (Jakobson 1909); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Horion 1965)