Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) punctus (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek zamieszkujący prawie całą Europę, na północ sięgający do Wysp Brytyjskich, Danii, południowych prowincji Szwecji i Finlandii, Karelskiej SRR, wykazywany ponadto z Kaukazu i Turkiestanu. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk, przy tym większość danych oparta jest na znaleziskach w ubiegłym stuleciu. Występuje na terenach nizinnych i podgórskich, gdzie zasiedla pobrzeża morskie, rzeczne i nadjeziorne. Znajdowany głównie na miejscach szlamistych, przeważnie pod kamieniami i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Myrdzik 1933, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: okolice Wyszkowa (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Topolice (Gerhardt 1898); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Panieńskie Skały (Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Letzner 1847g, Kuhnt 1912, Szujecki 1966); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)