Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) splendens (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony od północnej Afryki aż do Wysp Brytyjskich i Fennoskandii; sięga daleko poza koło podbiegunowe, a w Alpach do strefy alpejskiej, wykazywany również z Syberii. W Polsce notowany od Bałtyku aż po Tatry, ale brak jeszcze udokumentowanych danych z kilku krain, a z niektórych rejonów doniesienia oparto na znaleziskach w ubiegłym stuleciu. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinami, ekskrementami bydlęcymi i przy wypływającym soku z pni drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Szujecki 1967); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Honczarenko 1962b, Honczarenko 1968, Honczarenko 1969, Honczarenko 1970, Honczarenko 1973); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Natolin, Jabłonna koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Szujecki 1968); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b, Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Letzner 1847g, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Skały Panieńskie (Kotula 1873), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Kłomnice woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Pabianice (Eichler W. 1929); Wyżyna Lubelska: Osiany pod Puławami (Honczarenko 1964); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967); Beskid Zachodni (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1965); «Prusy» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1965); «Śląsk» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1853, Lentz 1857, Horion 1965); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Kolbe W. 1908)