Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Gefyrobius) nitidulus (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek zamieszkujący głównie wschodnią i środkową Europę, Danię oraz południową część Fennoskandii, notowany również z pojedynczych stanowisk w północnych Włoszech, Siedmiogrodzie i Bułgarii. W Polsce rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk. Zasiedla obszary nizinne i pagórkowate, przedkładając gleby piaszczyste nad inne. Występuje na małych odcinkach terenu, dlatego zwykle przypadkowo poławiany pod kamieniami, opadłym listowiem i innymi gnijącymi materiałami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Jastrzębia Góra koło Pucka (Szujecki 1969); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931), Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Ostrów Mazowiecka, Pomiechówek koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Szujecki 1969); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Goos M. 1973); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910), Trzebnica (Polentz 1942); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Walles 1936, Szujecki 1969); Sudety Zachodnie: Brachów woj. Legnica (Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965); «Prusy» (Dommer 1850, Lentz 1857); «Śląsk» (Letzner 1847g, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)