Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Rabigus) tenuis (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej, środkowej i wschodniej Europie, wykazywany też z Syberii i kilku stanowisk w południowej Szwecji i Finlandii oraz z Karelskiej Assr. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, a z większości krain nie notowany od przeszło 50 lat. Występuje na piaszczystych i gliniastych glebach nad brzegami wód, na polach uprawnych, w dołach po wybranym piasku i glinie. Łowiony pod kamieniami, wśród żwiru, pod napływkami i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Chojnice (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Horion 1965); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968, Wiąckowski i Wiąckowska 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1907b, Gerhardt 1908f, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873), Pabianice (Eichler W. 1929); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: Węgierka woj. Przemyśl (Łomnicki M.A. 1886), okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1847g, Redtenbacher L. 1858, Reitter 1870, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Legnica — locus typicus! dla Philonthus tenuis v. nigricollis Gerh.
«Śląsk»: — terra typica! dla Philonthus gracilis Letzn.