Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gabronthus thermarum (Aubé, 1850)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek zachodnio palearktyczny, w Europie wykazywany z południowej, zachodniej i środkowej Europy oraz z kilku południowych prowincji Fennoskandii. Z Polski wykazany z kilku zaledwie stanowisk. Gatunek synantropijny, występujący głównie w pobliżu osiedli ludzkich, przeważnie w cieplarniach oraz w dużych pryzmach kompostowych, utrzymujących wysoką temperaturę, a powstałą na skutek procesów fermentacyjnych w kompoście.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.