Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gabrius trossulus (Nordmann, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony w północnej i środkowej Europie, na północ docierający do Islandii, Wysp Brytyjskich i skrajnych prowincji północnych Fennoskandii i półwyspu Kola, a na południe do pónocnych Włoch i Siedmiogrodu. W Polsce sporadycznie spotykany i dość rzadko, zarówno na niżu jak i w górach. Zamieszkuje torfowiska, tereny bagienne, podmokłe olszyny i pobrzeża bajorek leśnych. Znajdowany wśród mchów, zwłaszcza z rodzaju Sphagnum Ehrh., pod opadłym listowiem, gnijącymi grzybami i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1963b, Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: okolice Wyszkowa (Szujecki A.*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1891, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Goczałkowice (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Walles 1936); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy — uroczysko Przylaski (Szujecki 1963); Sudety Zachodnie: Wleń, Góry Wałbrzyskie (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1920), Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1932); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smetana 1960b, Horion 1965); «Śląsk» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Gerhardt 1891e, Gerhardt 1897b, Gerhardt 1897e, Jakobson 1909, Kuhnt 1912)