Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ocypus (Ocypus) globulifer (Fourcroy, 1785)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w południowej i środkowej Europie, wykazywany nadto z Wysp Brytyjskich, Danii, dwu południowych stanowisk w Szwecji oraz z Azji Mniejszej. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w zachodniej i południowej części kraju, przy tym z uwagi na podobieństwo gatunków, część danych o rozmieszczeniu omawianego gatunku może się odnosić w rzeczywistości do Ocypus (O.) melanarius (Heer). Zasiedla głównie suche środowiska na otwartych przestrzeniach, zwłaszcza na polach, łąkach, w ogrodach i dołach po wybranym piasku lub glinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: okolice Szczecina (Cykowski 1977); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1886, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1910, Scholz R. 1935, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Kłomnice woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Pabianice (Eichler W. 1929); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Kolbe W. 1928); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)