Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Microsaurus) brevicornis (Thomson, 1860)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej Europie, na zachód docierający do północno-wschodniej Francji, a na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowych prowincji Fennoskandii. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Żyje w wilgotnym murszu starych, dziuplastych drzew liściastych, zwłaszcza zawierających gniazda ptaków, mrówek czy szerszeni. Znajdowany również na takich drzewach bądź pod odstającą korą, bądź wśród mchu i przy wyciekającym soku z pni. Larwy odżywiają się owadami bezskrzydłymi i roztoczami (Roubal 1930).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Helm 1882, Lentz 1886); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Dorn 1919); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Tenenbaum 1937, Szujecki 1968), Mrozy woj. Siedlce (Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Gerhardt 1907b, Gerhardt 1907d, Gerhardt 1910, Scholz R. 1923f, Scholz R. 1927d, Kolbe W. 1924, Polentz 1929b); Górny Śląsk (Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1931); Beskid Zachodni: Cieszyn (Tenenbaum 1937); Beskid Wschodni: Turnica koło Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1938), Gruszów koło Przemyśla (Trella 1932), Przemyśl (Walles 1936, Tenenbaum 1937); Polska Południowa (Horion 1965); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Wanka 1927)