Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Microsaurus) ventralis (Aragona, 1830)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozpowszechniony w zachodniej, południowej i środkowej Europie, ponadto notowany z dwu południowych prowincji Szwecji. Znajdowany wszędzie rzadko i sporadycznie. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk tylko w czterech krainach. Zamieszkuje nizinne i wyżynne obszary, występując w starych drzewach liściastych, zwłaszcza w dziuplastych pniach uprzednio zasiedlonych przez gnieżdżące się ptaki. Spotykany również pod obluźnioną korą, przy wyciekającym soku z drzew, wśród mchów na starych pniakach, a nawet w gniazdach mrówek z rodzaju Lasius F.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: okolice Oławy (Gerhardt 1897b, Gerhardt 1897e, Gerhardt 1910, Polentz 1933); Górny Śląsk (Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1931); Beskid Wschodni: Turnica koło Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1932, Trella 1938), Przemyśl (Horion 1965); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Scheerpeltz 1933); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Scholz R. i Hinke 1919, Trella 1930b); «Karpaty» (Trella 1930b); «Mazury» (Trella 1930c)

Uwagi:
«Mazury»: — terra typica! dla Quedius ventralis ab. rufipennis Trella.