Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Raphirus) boops (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek palearktyczny, w Europie szeroko rozmieszczony, na północ sięgający do Grenlandii i Islandii, na wschód przez Syberię aż do Japonii. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, ale niezbyt często notowany. Zasiedla głównie tereny nizinne i podgórza. Spotykany wśród mchów i gnijącej roślinności na wilgotnych łąkach, torfowiskach i wrzosowiskach, oraz w młodnikach sosnowych na suchych, piaszczystych glebach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: okolice Słupska (Hübner [2] 1883), Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gruhl 1933, Arnold 1936, Burzyński J. 1973); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1963, Szujecki 1968, Szujecki 1971, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa, Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Bukowa woj. Piotrków Trybunalski (Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910), Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kolbe W. 1912b, Kuhnt 1912, Horion 1935); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)