Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Raphirus) lucidulus Erichson, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w południowej i środkowej Europie, na północ docierający do południowych prowincji Fennoskandii i Karelskiej Assr, poza tym notowany z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk, przy tym większość danych o rozmieszczeniu oparta na znaleziskach sprzed kilkudziesięciu laty. Występuje głównie w lasach iglastych na podgórzach i w górach. Poławiany w ściółce, pod leżącym chrustem na ziemi, w gnijących grzybach i w innych rozkładających się materiałach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Polentz 1937); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Lgocki 1908, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1898, Gerhardt 1899, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1907); Sudety Wschodnie (Gerhardt 1899, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871), Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Bieszczady (Szujecki A.*); Pieniny: Ociemne (Mroczkowski 1978); Tatry (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Bach 1860); «Śląsk» (Kolbe W. 1908, Kuhnt 1912, Polentz 1949); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Wanka 1927); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)